Strategija vizije
Podjetje ima jasno zastavljeno vizijo: postati visoko priznani sistemski dobavitelj tehnološko zahtevnih in preciznih izdelkov za področje elektro- in avtomobilske industrije.

Odlikuje nas:
visoka kakovost in cenovna konkurenčnost s pomočjo racionalnega poslovanja v smislu zniževanja stroškov
in učinkovitejše logistike (embalaža, skladišče, eko vrečke),
sodobna tehnologija,
odločanje v prid naročnikov, prilagajanje njihovim željam in potrebam,
skrb za okolje (naprava za vodo),
neprestano usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
spodbujanje timskega dela in projektov.